Vinterdäck

 • Gäller perioden 1 december – 31 Mars.
 • Dubbdäck får andvändas 1 oktober – 16 April.
 • Krav på minst 3mm mönsterdjup vid vinterväglag.
 • Gäller fordon med totalvikt upp till 3,5 ton samt släpvagnar.

Sommardäck

 • Den 31 mars upphör kravet om vinterdäck, vilket innebär att sommardäck får användas från den 1 april, oavsett väglag.
 • Dubbdäck får inte användas under perioden 16 april -30 september.
 • Sommardäcken måste ha minst 1,6 mm däckmönster. Redan efter 3 mm försämras däckets grepp och fömåga att leda undan vatten drastiskt.

Släpvagnar

 • Om dragbilen är utrustad med dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck (odubbade vinterdäck och sommardäck är tillåtna på släpet om vinterväglag inte råder).
 • Om dragbilen är utrustad med odubbade vinterdäck kan släpet ha dubbade eller odubbade vinterdäck (även sommardäck om vinterväglag inte råder).

Den som bryter mot kravet på vinterdäck riskerar bland annat:

 • Att få nedsatt eller utebliven ersättning från försäkringsbolaget vid en olycka.
 • 1200 kr i böter (Oavsätt om det är alla fyra eller bara ett däck som är utslitet)

Byt till sommardäck så fort väglaget tillåter i april. De som kör på dubbdäck har från och med förra årtet ett nytt datum att hålla reda på, torsdagen den 15 april är sista dagen att byta dubbdäcken mot sommardäcken. Under perioden 16 april–30 september får dubbdäck bara användas när det är vinterväglag eller risk för vinterväglag.

De som kör på dubbfria vinterdäck har lite mer tid på sig, men dubbfria vinterdäck bör bytas mot sommardäck senast den 30 april. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag.

De här reglerna är du formellt skyldig att följa vid reparation och utbyte av däck och fälg. Vi har delat upp personbilen i två grupper. Den nationellt godkända bilen och den EG-typgodkända bilen.

Den nationellt godkända personbilen

1. Den däcksdimension som registrerats för bilen är alltid o.k.

2. Däck av annan dimension ska uppfylla följande:

Belastningskrav – däckets bärighet ska i princip överensstämma med originaldäckens, med andra ord klara bilens axelbelastning vid totalvikt.

Hastighetskrav – vinterdäck minst 160 km/h, sommardäck minst 180 km/h.

Monteringskrav – frigång vid fulla styr- och fjädringsutslag för hjulen, fälg och däck, i hjulhus, för hjulupphängning, bromsok m.m.

Spårvidden får inte överstiga den maximalt tillåtna.EG-bilen (helfordonsgodkänd personbil) Följande däck får monteras utan krav på registreringsbesiktning.

Däck och fälgkombinationer som finns angivna i helfordonsgodkännandet.

Dessutom får byte ske utan reg.bes. om följande villkor uppfylls:
Däcken ska vara dimensionerade minst för bilens garanterade axelbelastning och konstruktiva hastighet. Vinterdäck dock högst 160 km/h.Däcken ska ha en rullningsomkrets som ligger inom de min-/ maxgränser som finns angivna i helfordonsgodkännandet.

Fälgar får inte ge spårviddsförändringar utöver vad som är tillåtet i helfordonsgodkännandet.

Fälgar får ha annan diameter och däcken mindre bredd än vad som anges i helfordonsgodkännandet om däcken har en rullomkrets inom de tillåtna gränserna.

Uppgifter om de däcks- och fälgdimensioner som är godkända för biltypen finns i bilens hos tillverkaren/generalagenten eller märkesverkstäder. Du kan också titta i bilens instruktionsbok där man även anger de däck och fälgalternativ som rekommenderas för vinterdäck.